Offerte aanvragen

CO2 Management

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.
Om een bijdrage hieraan te leveren heeft Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.  daarom gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben een beleid voor het duurzaam ondernemen, CO2-reductiedoelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Het is van even groot belang voor ons bedrijf dat wij dit beleid uitdragen naar onze medewerkers onze klanten en alle ander belanghebbenden. Daarbij willen wij de ervaring en kennis die wij opdoen delen met anderen zodat zij verder kunnen bouwen op onze inspanningen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare resultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we inmiddels CO2 Bewust niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2 prestatieladder. Wij zien de CO2 prestatieladder als een hulpmiddel bij het realiseren van onze CO2 reductie doelstellingen.

A. INZICHT

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies.

D. PARTICIPATIE

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

E. SCOPE 3

 

Om bovenstaande documenten te kunnen bekijken, heeft u programma nodig om PDF-bestanden te openen. Heeft u dat niet dan kunt hier een gratis software downloaden.

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Wilt u reageren op onze CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen?

Contact opnemen