Wij zijn verhuisd! Lees snel meer
Offerte aanvragen

Specialisatie

Bodemsanering

Wij voeren bodemsaneringen uit onder certificaat BRL SIKB 7000 (uitvoering van bodemsaneringen) en de huidige versie van protocol 7001 (uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden) of protocol 7004 (tijdelijk uitplaatsen van grond). Een bodemverontreiniging wordt gesaneerd op basis van een vooraf opgesteld en door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding.

Alle specialisaties