Offerte aanvragen

Certificaten

VCA**

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Aangezien veiligheid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering van Aannemersbedrijf Wagelaar B.V., is onze organisatie VCA gecertificeerd.
Download certificaat

CO2 Prestatieladder Niveau 5

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. is zich bewust van de impact van zijn bedrijfsactiviteiten op het klimaat. We zien het als een belangrijke taak om die impact daar waar mogelijk te reduceren.
In maart 2017 is Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2-emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2 voetafdruk biedt de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. bezit sinds 2019 een certificaat op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder.
Download certificaat

ISO 9001

Met onze ISO 9001-certificering laat Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. zien dat het voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is voor onze relaties een bewijs dat wij kwaliteit dus hoog in het vaandel hebben staan!
ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes.

Wie gebruiken ISO 9001?

Organisaties die willen aantonen in staat te zijn om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving én de kwaliteitseisen binnen de eigen organisatie.
Download certificaat


BRL SIKB 7000 PROTOCOL 7001/7004

Het doel van het protocol is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens de conventionele methoden. Het onderhavige protocol heeft betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken (landbodemsanering met conventionele methoden).
Download certificaat