Onze Specialisaties

Specialisaties

In de loop der jaren zijn we absoluut specialisten geworden op diverse vlakken.

Grondwerk

Ons grondwerk vormt de basis voor bouw en wegenbouw. Wij ontgraven, verplaatsen, plaatsen, verharden en voeren grond af.

Lees meer

Rioolwerk

Wij verzorgen het gehele traject bij rioolstelsels, van ontwerp tot uitvoering, inclusief het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Lees meer

Bodemsanering

Wij voeren bodemsaneringen uit onder certificaat BRL SIKB 7000.

Lees meer

Straatwerk

Wij verzorgen het aanbrengen van straatwerk van grote tot kleinschalige werken.

Lees meer

Waterbouw

Op en rondom het water voeren wij waterbouwkundige projecten uit. Hieronder vallen ook beschoeiingen, damwanden en steiger/vlonders.

Lees meer